dinsdag 31 maart 2015

Kijk mama wat ik heb gemaakt! Over de impact van een 3D printer in het klas

Samenvatting

Een nieuw technisch snufje deed onlangs zijn intrede in het onderwijs: de 3D printer. Leerkracht Ron Smith uit de richting Engeneering and Metal Fabrication getuigt over wat zijn ervaringen zijn met de Afina 3D printer. Zo motiveert de 3D printer de leerlingen om meer actief deel te nemen aan de les. De printer brengt de tekeningen "tot leven" waardoor de leerlingen het vaker willen doen. 3D printen helpt leerlingen uit diverse richtingen om creatief te zijn en hun kennis in de praktijk te brengen. 3D printen hoort dus zeker niet alleen thuis in een ingenieursklas. Zo gebruikten de studenten uit de les Advanced Placement American History de technologie om via scans van het Smithsonian Institute replicas van het gelaat van Abraham Lincoln te printen. 

Het hele maakproces leert leerlingen om zichzelf in vraag te stellen en ideeën aan te passen. Het gebruiken van deze technologie helpt de studenten ook om bij zichzelf te achterhalen in welke sector ze willen werken. De leerlingen leren bepaalde vaardigheden aan in groepsverband. Bovendien is er de mogelijkheid dat leerlingen uit hogere jaren de jongere studenten opleiden. Dit geeft hen meer verantwoordelijkheid. Ook een belangrijke vaardigheid die van pas komt in hun professionele carrière. De tekensoftware die wordt gebruikt, is aangepast aan de leeftijdscategorie van de leerlingen. De jongere kinderen gebruiken Tinkercad om hun ontwerpen te maken. De oudere studenten gebruiken het meer geavanceerde SketchUp. Maar ook studenten met een beperking kunnen de voordelen ondervinden van 3D printen. Zo werkten de leerlingen van The widener Memorial school aan een project om hun computergebruik aangenamer te maken. 

Naar de toekomst toe moeten we ons volgens Ron Smith afvragen wat we kunnen doen met 3D printen dat we anders niet zouden kunnen doen. Pas dan is deze tool pas écht waardevol.

Reflectie

Wat zijn volgens mij de positieve aspecten aan 3D printen in het onderwijs? Wat ik vaststel is dat via deze technologie enkele belangrijke vakoverschreidende competenties worden ontwikkeld. Het interessantste aspect aan 3D printen is de creativiteit die het vereist van de leerling. Zonder idee, geen concept. Zonder concept, geen product. Leerlingen worden met andere woorden gestimuleerd om na te denken, om zich vragen te stellen bij de realiteit. Ze krijgen ook voeling met de producten en met de industrie.


Ten tweede, nodigt 3D printen uit tot twee interessante werkvormen: werken in groep en zelfstandig werken. Bovendien stimuleert het de leerling om zichzelf in vraag te stellen. Op die manier draagt het bij tot de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de leerling, ongeachte de studierichting. Maar ook de leerkracht heeft baat bij de integratie van 3D printen in de lespraktijk. Leerlingen gaan actiever deelnemen aan het leerproces. Vanuit het motto "al doende leert men", worden de leerlingen uitgenodigd om hun talenten in te zetten en kunnen ze zich maximaal ontplooien. 

Ten derde, loont het gebruik van 3D printen ook na de studieperiode. De leerlingen leren werken met software die ook op de werkvloer wordt gebruikt. Op die manier, verklein je de stap tussen het onderwijs en de bedrijfswereld. Leerlingen krijgen voeling met de werkelijkheid. Ze worden gestimuleerd om te innoveren in verschillende onderwijsdomeinen: (in het ASO) van geschiedenis (archeologisch onderzoek) tot plastische opvoeding (kunst). Je geeft leerlingen een zekere verantwoordelijkheid en je legt je verwachtingen hoog. Deze technologie daagt leerlingen uit. 

Als je 3D printen integreert in je les, werk je praktijkgericht. Op die manier krijgen theoretische lessen in het ASO ook een praktische dimensie. Maar ook in het BSO kent de technologie een positief effect: op het niveau van de leerling biedt het leerlingen de kans om zich maximaal te ontplooien. Op het niveau van de richting draagt het bij tot het opkrikken van het imago. Bovendien helpt het leerlingen in het bijzonder onderwijs tot het oplossen van een persoonlijk probleem. Het helpt hen te werken aan hun zelfwaarde én het is geschikt voor alle leeftijden. Het maakt geen onderscheid tussen jongens of meisjes. 

Desondanks al de positieve aspecten die ik opsomde, is er ook een keerzijde van de medaille. Zo is een 3D printer vrij duur in aankoop. Men kan zich de vraag stellen of de aankoop van zo'n printer wel écht een prioriteit is binnen het onderwijs. Zeker in tijden waarin de basisinfrastructuur van sommige scholen een oplapbeurt kan gebruiken. Misschien is 3D printen eerder een luxe? 

Vervolgens leg je bij de integratie van deze technologie in je les, de nadruk op het materiële. Naar mijn mening, is dit in sommig lessen (zoals zedenleer) niet echt wenselijk. Leid dat materialisme niet onbewust tot kapitalisme? En is het wel ethisch verantwoord de leerlingen zodanig voor te bereiden dat ze zich enkel focussen op het product? Moeten we niet nadenken of dit wel ecologisch verantwoord is? Bovendien staat de technologie nog niet volledig op punt. 


Als we deze technologie integreren in het ASO, maken we het dan niet te praktijkgericht? Besteden we de schaarse tijd van ons intellectueel kapitaal niet beter aan het innoveren van de theoretische kaders? Het zijn zeker vragen die we ons moeten stellen bij de intrede van deze nieuwe "hype". Bovendien kunnen we ons de vraag stellen of de taken niet te artificieel ingericht zijn? Als leerkracht geef je je leerlingen haast nooit de volledige vrijheid om creatief bezig te zijn. Er zijn grenzen van praktisch-financiële aard. Dit doet, denk ik, afbreuk aan het element dat deze technologie zorgt voor meer creativiteit. 

Ten slotte moeten we ook toegeven dat niet ieder kind geïnteresseerd is in 3D technologie. Zouden we niet beter technologieën integreren die nauwer aansluiten bij de leefwereld van het kind? (Youtube, Facebook, e.d.) 


Edtechmagazine.com - "3D printers add a new dimension to classrooms, Tommy Peterson  13/01/2015 - Geraadpleegd op 30/03/2015. http://www.edtechmagazine.com/k12/article/2015/01/new-dimension


3Dprintingindustry.com - http://3dprintingindustry.com/2015/01/22/subscribe-weekly-magazine-build-3d-printer. Geconsulteerd op 30/03/2015

1 opmerking:

 1. Beste Arno,

  Mooi artikel qua structuur en opbouw.
  Een opmerking kan zijn dat het interessant zou zijn om een link te praten naar het Fablab, opgericht door studenten van de VUB en EHB. Dit lab staat gratis open voor -18. Een consensus tussen de school en het lab zou een oplossing kunnen bieden voor enkele van je probleemstellingen.

  Groetjes,

  Clara

  BeantwoordenVerwijderen