vrijdag 20 maart 2015

Wat als… lesvolgen in je 'onesie' mogelijk zou worden?

Onlangs zag ik op Facebook een artikel verschijnen van Guido: “Les volgen in pyjama”. Wat blijkt nu? De Gentse universiteit biedt vanaf dit jaar MOOC’s aan. MOOC’s zijn Massive Open Online Courses, een vorm van afstandsonderwijs waaraan heel wat mensen kunnen deelnemen. Het cursusmateriaal wordt online verspreid, het klaslokaal bevindt zich ergens in cyberspace en de deelnemende studenten kunnen werken aan de cursus vanuit gelijk welke plaats. De interactie tussen de studenten en docenten verloopt grotendeels via online discussiefora. 

Volgens het artikel biedt UGent vanaf dit jaar de mogelijkheid aan haar studenten om de lessen online te gaan (her)bekijken. Daarnaast kunnen de studenten ook filmpjes opzoeken die met het lesonderwerp te maken hebben. De idee hierachter is dat de studenten zo voorbereid zijn op het klasgedeelte van de cursus. Verder kunnen de studenten op het online leerplatform (wat typisch is voor MOOC’s) hun vorderingen in de cursus bijhouden door middel van statusupdates, reflectieverslagen, etc. en dit allemaal onder het alziend oog van de professoren en assistenten. Wel heeft de UGent een kleine aanpassing gedaan aan het principe van de MOOC’s: in tegenstelling tot ‘zuivere’ MOOC’s, zijn er bij de UGent nog ‘face-to-face’ lessen voorzien.

Mijns inziens is het een goed idee om naast de MOOC’s ook nog échte (real-life) lessen te voorzien. Ik kan me levendig voorstellen hoe groot de zelfdiscipline van een student is om om 9u ’s morgens voor de computer te kruipen (al dan niet letterlijk) en met de les te beginnen. Akkoord, je kan ook om 22u starten met je les, maar wedden dat dat nét (geheel toevallig) samenvalt met hét niet-te-missen-feestje van het jaar? Daarnaast zullen er natuurlijk ook studenten zijn die wel de nodige zelfdiscipline kunnen opbrengen (gelukkig maar!) en zo op geheel eigen tempo de cursus kunnen doornemen, wat dan weer een pluspunt is aan het systeem.

Uit onderzoek blijkt dat de slagingspercentages bij MOOC's aanzienlijk lager liggen dan bij traditionele lessen. Bij de Technische Universiteit Delft namen ze de proef op de som en startten ze in 2013 hun eerste MOOC. Een heel divers publiek nam deel aan de MOOC: van minderjarigen tot 65 plussers. De resultaten waren verbazend goed: heel wat mensen slaagden voor de cursus. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat 40% van de deelnemers reeds een bachelor diploma op zak hadden. 25% van de studenten had zelfs al hun masterdiploma behaald.

Het valt niet te ontkennen dat door de globalisering en digitalisering MOOC's in de toekomst een steeds grotere plaats in het onderwijslandschap zullen innemen. De voordelen hiervan kunnen zijn dat iedere student de cursus op zijn of haar tempo kan doornemen, waar ook ter wereld. De aanwezige kennis zal ook verder verspreid kunnen worden. Om de woorden van Johan Cruijff even te verdraaien: elk voordeel heb z'n nadeel, zo ook de MOOC's. Het persoonlijke aspect aan het studeren gaat verloren. Wat is er fijner dan samen in een ruimte zwoegen op zware leerstof? Akkoord, je kan elkaar online via discussiefora ook helpen, maar wedden dat je de persoonlijke uitleg van een medestudent langer zal onthouden? Vergeet ook niet dat het bij een MOOC heel moeilijk wordt om na de les een pint te gaan drinken met je medestudenten...

Ik vraag me af of we straks allemaal met onze sloefkes en onesies achter het scherm gekluisterd zullen zitten. Of laten we onze proffen gezellig meegenieten van onze zelfgemaakte chocolademelk én grappige pyjama’s terwijl we in de aula naar de les luisteren? Who knows...
Referenties:
Les volgen in pyjama. Guido Magazine
MOOC Wikipedia
UGent en iMinds halen ‘Massive Open Online Course’ (MOOC)-onderwijsconcept naar Vlaanderen Klasse: Gentse Universiteit introduceert interactieve online lessen
TU Delft: Eerste Delftse MOOC’s geslaagd met mooie cijfers
Folia Web: Moocs succesvol ondanks het lage slagingspercentage
Afbeelding: eigen creatie


Geen opmerkingen:

Een reactie posten