dinsdag 24 maart 2015

Het vak informatica in het onderwijs: Schrappen of niet?

1. Inleiding

Sinds 2013 is de overheid van plan om het vak informatica af te schaffen voor de richtingen TSO en BSO in het secundaire onderwijs. In de plaats zou dit vak geïntegreerd worden in andere vakken, zoals Nederlands, aardrijkskunde, economie, e.d. .Een goed idee of hebben de jongeren vandaag de dag net nood aan meer informatica in onze geïnformatiseerde samenleving?

Chris Smits, van het VVKSO, is toch min of meer voorstander van deze afschaffing. Zelf zouden er twee lesuren kunnen vrijkomen, die dan benut kunnen worden om dan in te zetten om computervaardigheden bij te leren tijdens andere vakken. Hij vindt dan ook dat leerkrachten meer onderling moeten samenwerken om ICT in andere lessen te integreren. Leraren informatica kunnen hierbij een ondersteuning zijn voor leerkrachten die zelf niet op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op ICT-gebied.

Het GO! is nog geen voorstander om het vak informatica te schrappen. Scholen mogen zelf beslissen of ze al dan niet informatica in hun curriculum inplannen en/of ze informatica willen integreren bij de andere vakken. Als we de toelichtingen bekijken bij de lessentabellen voor het jaar 2014-2015 van het GO! onderwijs, zien we dat vanaf de tweede graad er geen vak-gerelateerde eindtermen voor informatica worden voorzien alsook geen leerplannen. Er is dan ook vanaf huidig schooljaar gekozen voor ICT-integratie in het curriculum. 

2. Reflectie

Het vak informatica brengt zeer belangrijke vaardigheden aan de leerlingen bij. Niet alleen kunnen werken met een computer, toetsenbord of muis is voldoende om in deze samenleving te kunnen functioneren. Vele vaardigheden, zoals het goed leren gebruiken van een tekstverwerkingsprogramma, een presentatieprogramma en bijvoorbeeld databanken kunnen gebruiken, geven een goede basis aan vaardigheden die de leerlingen nodig hebben in de wereld van vandaag en morgen.

Zelf ben ik voorstander van vroeger aan informaticalessen te beginnen. Vele kinderen, zelfs jonger dan 10 jaar, gebruiken vandaag al de smartphone of de tablet van de vader en moeder. Deze generatie uitleg geven over hoe ze dit op een zo efficiënt mogelijke manier kunnen gebruiken, lijkt mij dan ook een uitdaging naar de toekomst toe.

Een laatste aspect waar ik mijn twijfels bij heb, is het feit dat niet alle leerkrachten dezelfde interesse of kennis hebben van informatica. Of alle leerkrachten geneigd zijn om de nieuwste technologieën te gebruiken tijdens hun lessen, is nog maar de vraag. Oudere leerkrachten staan vaak sceptisch als je spreekt over nieuwe technologieën, en velen zijn van mening dat lesgeven zoals ze dit al vele jaren doen, voldoende is om de doelstellingen voor de leerlingen te behalen.

Al bij al is het noodzakelijk om als kritische student, en leraar in opleiding, hier toch over te reflecteren. Wie van de leerkrachten wil er nu tijdens zijn les economie, Frans, Nederlands of wiskunde, les geven over hoe leerlingen efficiënt in bijvoorbeeld een tekstverwerkingsprogramma kunnen werken?

Zelf wou ik deze discussie uit 2013 nogmaals aankaarten omdat ook in het onderwijs eveneens moet bespaart worden de komende jaren. Informatica zal één van de vakken zijn die de regering onder de loep zal willen nemen, wat mij dan ook als toekomstig leerkracht informatica, grote zorgen baart. Zeker nu het Go! via de toelichting voor het schooljaar 2014-2015 duidelijk maakt welke richting het wil uitgaan met informatica in het onderwijs, namelijk ICT integratie in het kerncurriculum.

3. Referenties

Klasse, ICT geen apart vak meer, 8 maart 2013, bron: http://www.klasse.be/leraren/32407/ict-geen-apart-vak-meer-in-tso-en-bso/

Eén Volt, Mag het vak informatica geschrapt worden?, 6 maart 2013, bron: http://www.een.be/programmas/volt/volt-vraag-mag-het-vak-informatica-geschrapt-worden


Nieuwsblad, Katholiek onderwijs schrap informatica in TSO en BSO, 4 maart 2013, bron: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130303_00490464?

Pedagogische begeleidingsdienst, Toelichting bij de lessentabellen voor schooljaar 2014-2015, bron: http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/SO/lessentabellen/Documents/Toelichting%20bij%20de%20lessentabellen%20voor%20het%20schooljaar%202014-2015.pdf

7 opmerkingen:

 1. Dag Michael,

  Eerst en vooral sluit ik mij aan bij jouw mening over de vaardigheden dat het vak informatica met zich meebrengt. Het is essentieel voor de leerlingen dat ze bijvoorbeeld kunnen werken met office en databanken etc. Dit niet enkel voor de leerlingen die zullen verder studeren, maar ook voor zij die zullen gaan werken of als zelfstandige een onderneming willen starten.

  Daarenboven wil ik hieraan toevoegen dat men informatica in elke graad zou moet aanbieden en niet enkel in de eerste graad. Zelf ervaar ik dat de lessen informatica in mijn eerste graad te beperkt waren om op heden efficiënt te kunnen werken met bepaalde programma's (cfr. Exel). Mijns inziens zou de afschaffing van informatica te kort door de bocht zijn. Men zou juist meer lessen moeten geven in het middelbaar zodanig dat de leerlingen voorbereid zijn en kunnen integreren in een maatschappij dat voortdurend in evolutie is.

  Hoewel ik geen graten zie in het integreren van informatica in andere vakken, moet ik zeggen dat dit kan als extra en niet als vervangen. Zoals Michael hier dus aanhaalt, zijn niet alle leerkrachten ijverig om te werken met bepaalde programma's... De vraag die ik me stel, is dan ook of de leerkrachten zelf wel weten hoe ze moeten te werk gaan met zulke programma's.

  Om dan een lang verhaal kort te maken, lijkt mij de afschaffing eerder een zonde dan een zegen. Kennis geeft macht, ook en voornamelijk van informatica wat vaak gezien wordt als een niet-noodzakelijke kennis om te kunnen functioneren in de maatschappij.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen