zaterdag 14 maart 2015

E - Learning: Uitdaging van de 21e eeuw?


De huidige maatschappij is enorm gedigitaliseerd, waarbij ICT de kern vormt. Teneinde de studenten een plek op de arbeidsmarkt te garanderen, dienen zij reeds op jonge leeftijd kennis te nemen van ICT en het gebruik hiervan. Dit is echter geen “easy task to do”. Niet enkel de leerlingen zelf dienen hierin te worden begeleid maar ook de leraars zelf. In welke mate kan ICT de leraars ondersteunen, meer bepaald vervangen?

Volgens de Europese Commissie is ICT een belangrijke bron om te komen tot meer een open en flexibel onderwijs. Ook de OESO (de Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling) is van mening dat de toename van ICT in het onderwijs belangrijke gevolgen kan hebben.
Een trend die een belangrijke verandering in het onderwijs kan betekenen is leren in online leeromgevingen,  meer bepaald “e-learning”. Leerlingen zitten in hun vrije tijd veel op het internet. Voor scholen is dit een mooie kans om leerlingen beter te leren (samen)werken binnen online netwerken, door hen sterke digitale vaardigheden bij te brengen en goede online leeromgevingen aan te bieden. Op de korte termijn wordt verwacht dat nieuwe hybride onderwijsvormen ontstaan, waar leerlingen vooral online leren en slechts voor bepaalde activiteiten de school bezoeken. Opgemerkt dient te worden dat het nog wel even duurt voordat online leren als ‘natuurlijk’ wordt ervaren.
De Belgische universiteiten en hogescholen hebben vandaag allemaal een centraal digitaal leerplatform waarop de student zijn eigen gepersonaliseerde leeromgeving vindt. Multicampusonderwijs op basis van live video-conferenties en webapplicaties heeft zijn weg gevonden in de associaties en andere samenwerkingsverbanden. Voor de aanmaak en uitwisseling van digitaal leermateriaal is er een sterke wereldwijde trend naar “Open Educational Resources” (OER). Deze OER-beweging betekent voor onze hoger onderwijs instellingen zowel een grote uitdaging als een nieuwe opportuniteit. Een nog veel grotere uitdaging zijn de “Massive Open Online Courses” (MOOCs), overgewaaid uit de VS, met tienduizenden deelnemers wereldwijd.
De vraag rijst of de hoger vermelde ontwikkelingen het onderwijs ten gronde zal veranderen of het reeds bestaande systeem zal ondersteunen door het aanreiken van nieuwe hulpmiddelen?

Hieronder worden de voor- en nadelen van E-learning opgesomd:

VOORDELEN
-          Flexibiliteit
-          Besparing trainingstijd
-          Werken en leren integreren
-          Sneller leren
-          Actuele en consistente kennis

NADELEN
-          Vereiste houding en vaardigheden van de studenten
-          Voorkeur voor leren: leren via internettechnologie of persoonlijke contacten?
-          Weerstanden: houding leerkrachten, kosten, …
-          Niet altijd geschikt om bepaalde vakken te studeren bv. geneeskunde

Volgens Bram Faems, ICT-nascholer en medewerker van KlasCement, heeft het ICT op zichzelf geen leerwaarde en kan de leraar in de klas niet vervangen. Volgens hem is het aan de leraar om te bepalen of ICT zijn les meerwaarde kan geven of niet. In dit opzicht lijkt het niet mogelijk om de leerkrachten te vervangen. Voor de gehele tekst verwijs ik naar onderstaande link.

Slot

Zoals boven aangegeven, speelt ICT een zeer belangrijke rol, zowel in het privĂ©leven als in een professioneel kader. Een leven zonder ICT is ondenkbaar. Ik stel mezelf echter de vraag of de reikwijdte van ICT zo ver gaat, dat het zelfs leraars kan vervangen in de klas? Zal E-learning werkelijk leiden tot een open en flexibel onderwijs? Vanuit mijn oogpunt is het antwoord eerder ontkennend en sluit ik mij aan bij de heer Faems. ICT bannen uit het onderwijs is uit ten boze. Studenten moeten tijdens hun opleiding reeds kennis hebben opgedaan van ICT, zodat zij minder hinder ondervinden op de arbeidsmarkt. Het is echter een onmogelijke taak dat  ICT de taak van de leraars overneemt. Het persoonlijk contact tussen leraar en student dient te blijven bestaan, aangezien het stimulerend en motiverend werkt. Daarnaast kan er een betere controle worden uitgeoefend op de studenten. Niets belet de leraar om gebruik te maken van diverse tools om het lessenpakket te ondersteunen en interessanter te maken.

Uit het bovenvermelde kan men afleiden dat de grenzen van ICT in het onderwijs niet echt duidelijk zijn en dat verdere richtlijnen aangewezen zijn.

Geraadpleegde bronnen:

https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g133-1.pdf (beleidsnota onderwijs ingediend door minister Hilde Crevits)4 opmerkingen:

 1. Dag yaprak.
  Kan je je account waarmee je inlogt op blogger zo aanpassen dat je post ondertekend wordt met je Naam en Voornaam?
  Dan wordt het eenvoudiger om te weten aan wie ik punten moet geven.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dag meneer Van Bogaert,

  Ik heb het aangepast.

  Beleefde groeten

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beste Yaprak,

  Voor het onderwijs is “Open Educational Resources” (OER), een belangrijke ontwikkeling. Het idee dat kennis toegankelijk is voor iedereen lijkt mij erg bevrijdend. Maar lijnrecht tegenover staan de uitgeverijen die krampachtig vasthouden aan de auteursrechten. Ik mag hopen dat OER steeds meer aan terrein zal winnen, en dat de invloed van de uitgeverijen langzaamaan verzwakt.

  BeantwoordenVerwijderen