donderdag 26 maart 2015

KINECT: De volgende beweging naar een nieuwe onderwijsvorm?

KINECT: DE VOLGENDE BEWEGING NAAR EEN NIEUWE ONDERWIJSVORM?

Dat de wereld van de technologie dezer dagen niet meer stil staat is geen verborgen waarheid meer. Iedereen die in contact komt met de dagelijkse sleur van het leven kan niet meer naast de veel gebruikte technologieën in onze maatschappij kijken. Ook het onderwijs is de laatste jaren aan een opmars bezig. De integratie van technologie in het onderwijs zorgt immers voor veel nieuwe mogelijkheden. Daar waar het vroeger louter draaide om stilzitten achter een scherm, wordt technologie dezer dagen veel actiever en uitdagender naar voren gebracht in het onderwijs.

Kinect for windows
Gerelateerd aan het blogbericht ‘Gameification, de toekomst van ons onderwijs?’ daterend van woensdag 25 maart 2015, springt ook Xbox 360 in op een actievere en meer technologisch gerichte manier van onderwijzen. Met zijn Kinect voor Windows spelconsole, waarbij een set van technologieën het mogelijk maakt de mens op een natuurlijke wijze te laten communiceren met computers via een bewegingscamera, bieden de ontwikkelaars via een open source software de mogelijkheid interactieve toepassingen te implementeren of te ontwikkelen. Kinect biedt de mogelijkheid aan leraars om een heel nieuwe vorm van onderwijzen toe te passen in hun klaslokaal. Leerlingen zijn niet langer gebonden aan hun toetsenbord, vanaf nu zijn spraak en beweging commando’s om te communiceren met de digitale content. Uit ander onderzoek blijkt, dat deze nieuwe vorm van interactiviteit in het onderwijs een belangrijke factor is in het succesvol leren en lesgeven (VLOR, 2014). Kinect biedt de leraar de mogelijkheid ondersteuning en flexibiliteit te bieden, verschillende werkvormen toe te passen en variatie in de lessen te brengen. Waardoor de motivatie van de leerlingen verhoogd wordt. Zij leren op een nieuwe manier interageren, leren, hun zelfvertrouwen vergroten en kennis vergaren.

Lezen tussen de lijntjes: pro’s en contra’s
De open source software die Windows hier naar voren schuift, geeft de kans aan leraren om onderwijs op maat te produceren. Ze kunnen zelf, mits de nodige ervaring, leuke applicaties bedenken die in hun lessen kunnen worden toegepast. Voorbeelden werden gegeven zoals: 
  • Virtueel piano of gitaar leren spelen, interessant voor de lessen muzikale opvoeding;
  • De anatomie aangeleerd krijgen op je eigen lichaam, voor de lessen biologie;
  • Virtueel door de wereld bewegen, voor de lessen aardrijkskunde;
  • Robotica, oude games nieuw leven in blazen, … voor de lessen informatica;
  • Een woordenschat applicatie voor de taalvakken.
Zoals hierboven al vermeld biedt Kinect zowel aan de leerkracht als aan de leerling een ruim assortiment van voordelen aan. Het geeft de kans om op een andere manier te leren, specifieke lesinhoud effectiever over te dragen, op een veilige manier te experimenteren, … . Waar ik denk dat bij de meeste gametools een aanzet tot concurrentie wordt gegeven, kan deze tool meer samenwerking en een gezelligere klassfeer creëren. Leerlingen zitten niet langer stil, zijn actief bezig met de leerstof, stappen af van de verplichting tot luisteren en noteren, … .

Natuurlijk vind ik het geen aanrader alleen maar gebruik te maken van Kinect in het onderwijssysteem. Ten eerste, zouden leerlingen dit al snel beu worden, ze staan immers open voor een continue verandering in hun lespatroon. Ten tweede, mag leren niet automatisch in verband worden gebracht met spelen, de grens tussen verplichte algemene kennis en pure ontspanning mag niet al te veel vervagen. Of met andere woorden, de realiteit mag niet verloren gaan in deze nieuwe onderwijsvorm. Ten derde, kunnen niet alle lesonderwerpen onderwezen worden via Kinect. Complexe problemen zijn vaak niet te veralgemenen tot leuke en gemakkelijke applicaties. En tot slot, misschien wel het meest belangrijkste nadeel, Kinect mag dan wel een open source software zijn, als we niet beschikken over de nodige ervaring om er mee te werken of het nodig budget om het te op school te verkrijgen en installeren, zal het idee niet uitbloeien tot een succes en weer vervagen in de massa van tools die ons al aangeboden worden om technologie en onderwijs samen te brengen.

Niet vergeten…
De nood naar meer onderzoek, meer financiering vanuit de overheid toe en meer kennis over technologie is duidelijk een veel gevraagde schakel in het onderwijs geworden. We kunnen er niet meer omheen dat technologie in het onderwijs belangrijk is. Zoveel mogelijk toepassingen moeten gezocht worden om leerlingen op een actievere manier te betrekken bij de lessen. Misschien is Kinect wel één van die toepassing die in de toekomst een actievere beweging met zich mee kan brengen … .

Referenties
Microsoft (2014), Kinect for Windows, http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/meetkinect/gallery.aspx?searchv=education (geraadpleegd op 26 maart 2015).
Technologie en onderwijs (2014), De toegevoegde waarde van Kinect voor het onderwijs, http://www.technologie-onderwijs.nl/downloads/Inspiratiedocument-De-toegevoegde-waarde-van-Kinect-voor-het-onderwijs.pdf (geraadpleegd op 26 maart 2015). 
Technologie en Onderwijs (2014), Kinect in het onderwijs, http://www.technologie-onderwijs.nl/technologie/Kinect/ (geraadpleegd op 25 maart 2015).
VLOR Vlaamse Onderwijsraad (2014), Advies over digitaal leren hoger onderwijs, http://www.ethicalforum.be/sites/default/files/VLOR%20advies.pdf (geraadpleegd op 25 maart 2015).

1 opmerking:

  1. Ook ik ben voorstander voor het gebruiken van de Kinect in het onderwijs. Het lijkt me een leuke afwisseling voor de leerlingen en eens iets helemaal anders dan het altijd met hun neus in de boeken te zitten! Tevens denk ik ook dat het leren al spelenderwijs heel wat voordelen met zich meebrengt. Zo zijn de leerlingen actiever bezig met de leerstof, waardoor ze deze ook beter gaan beheersen en onthouden. Het is ook heel leuk dat het gaat om open source software, hierdoor is men immers niet beperkt tot een aantal mogelijkheden, maar kan iedereen zijn creativiteit en fantasie de vrije loop laten gaan om zo mogelijks leuke applicaties te kunnen ontwikkelen. Door de codes en software vrij ter beschikking te stellen, kunnen we elkaar ook helpen om mogelijke fouten en bugs uit de codes te halen, want anders niet mogelijk is.
    Het enige waar ik me wel een beetje vragen bij stel is bij de prijs van de Xbox 360 en de Kinect zelf. Deze zijn immers niet gratis of vrij verkrijgbaar, waardoor het niet voor iedereen haalbaar gaat zijn om hier gebruik van te kunnen maken. Hierdoor kunnen een aantal scholen of leerlingen, die het minder breed hebben, benadeeld worden. Dit zal dan resulteren in onderwijs dat niet voor iedereen gelijk is. Het is natuurlijk maar de vraag in hoeverre dit de dag van vandaag nog wel zo is... Men heeft dit probleem namelijk met verschillende tools, waardoor ik toch meer pro dan contra ben, leuk initiatief!

    BeantwoordenVerwijderen