dinsdag 17 maart 2015

Census At School.

Wat is het?

Census at school is een non-profit volktellingsproject dat in 2000 werd opgestart in het verenigd koninkrijk om statistiek te promoten bij schoolgaande jongeren door gebruik te maken van echte  data die ze zelf verzameld hebben. Kinderen van over het hele land (en ondertussen ook vanuit verschillende andere deelnemende landen) kunnen klassikaal deelnemen aan het project door de lopende enquetes online aan te vullen met hun eigen metingen, waarna deze gegevens worden bewaard op een centrale server. Via de juiste statistische methoden kunnen de leerlingen nadien hun eigen resultaten vergelijken met die van andere kinderen in het land, of zelfs met gegevens van kinderen uit een ander deelnemend land. Ondervraagde topics zijn onder andere de grootte van hun rechter voet, hoe lang het duurt om naar school te komen of hun lengte.

Naast de gegevens die de kinderen verzamelen is er ook een hele grote collectie aan lesmateriaal, gebaseerd op de census at school-data, te vinden en dit voor een uiteenlopen aantal onderwerpen. Enkele voorbeelden die zeker de moeite waard zijn:
 1. Een aardrijkskundeles over de klimaatsverandering
 2. ICT-les: data-manipulatie in excel.
 3. Wiskundelessen in kansrekening, statistiek maar ook algebra
 4. Een biologieles: Wat is een hartslag?
 5. En sport: Kan een marathon worden gelopen in minder dan 2 uur
Tot slot worden er ook enkele tools voor het manipuleren en opvragen van de data ter beschikking gesteld:
 1. De random data selector is een tool die deelnemers aan het project toelaat om random gegevens uit eigen land, uit een van de andere deelnemende landen of internationaal, te selecteren uit de database.
 2. Met de data tool is het mogelijk de opgevraagde data te analyseren. Het is een gebruiksvriendelijk alternatief voor excel.
Beide tools kunnen enkel gebruikt worden door leerkrachten en/of leerlingen van scholen in de deelnemende landen.

Al het lesmateriaal en de gegevens die op de censusatschool website te vinden zijn kan vrij worden gebruikt door leerkrachten voor educatieve doeleinden op voorwaarde dat het materiaal ook correct geattribueerd wordt. Aanpassingen zijn ook toegelaten als het materiaal onder dezelfde licentie terug wordt vrijgegeven en de correcte attribuering is toegepast. Elk ander gebruik kan enkel met uitdrukkelijke toestemming.

Waarom deelnemen?

Momenteel loopt het project al in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Zuid Afrika, Canada, Nieuw Zeeland, Australie, de VS, Japan en Zuid Korea. Uiteraard vind ik dat het nuttig zou zijn als Belgie weldra aan dit lijstje zou toegevoegd worden. Ik lijst hieronder even de voordelen van het project voor onze samenleving en ons onderwijs op:
 •  Het gebruik van levensechte data (i.e. werken in een realistische context) werkt motiverend voor de leerlingen en dit niet alleen in de lessen wiskunde maar ook in andere domeinen zal het een sterke engagerende werking hebben. 
 • Het project kan statistiek promoten als een uitdagend en levend onderwerp van hoge maatschappelijke relevatie.
 • Het genereert interesse van de media.
 • Internationale banden tussen scholen in verschillende landen kunnen via deze weg worden gelegd.
 • De gegevens kunnen leiden tot resultaten die interessant kunnen blijken voor verder wetenschappelijk onderzoek.

1 opmerking: