vrijdag 27 maart 2015

Online spreken met SpeakApps

ONLINE SPREKEN MET SPEAKAPPS

In een klas krijgt men vaak te weinig ruimte om te spreken. Leerlingen kunnen hun spraak en spreekvaardigheid nauwelijks corrigeren en verbeteren, zeker bij het leren van een andere taal. Opnamemateriaal zoals smartphones en videorecorders kunnen hierbij een bijdrage leveren. Toch resulteert dit soort opnames regelmatig tot organisatorische en administratieve moeilijkheden. Wanneer de leerkracht deze opnames met de leerlingen wil delen, dient bijvoorbeeld de leerkracht de opnames per email door te sturen of op een digitale leeromgeving te zetten. Dit kan zeer tijdrovend zijn. Het Europees project ‘SpeakApps Lifelong Learning Project’ biedt hiervoor een oplossing.

SpeakApps is een gratis, opensource online platform met ICT- applicaties en onderwijstoepassingen waar leerlingen (tweedetaalleerders) hun spreekvaardigheid kunnen oefenen. Ze geeft extra aandacht aan spreekvaardigheid zowel in als buiten de taalles. Op het platform bevinden zich drie opensource applicaties:

1.       Langblog: een blog in Wordpress waar leerlingen in tekst, met audio of met een video een mening kunnen geven, ervaringen beschrijven en het publiek toespreken. De leerkracht kan hierop feedback geven.

2.       Videochat: een omgeving waar een kleine groep leerlingen (max. 6) onderling met elkaar kunnen videochatten. Hiernaast is er ook een chatruimte aanwezig. De opnames worden automatisch opgeslagen, zodat de docent of de leerling het gesprek afzonderlijk of in zijn geheel kan bekijken en beoordelen. Met videochat kunnen bijvoorbeeld rollenspelen en vergaderingen gehouden worden.3.       Tandem: een applicatie waar twee leerlingen elkaar kunnen uitnodigen voor een aantal opdrachten. Ze kunnen ofwel kiezen uit opdrachten met dezelfde input (bv. op een stelling reageren) of verschillende input (bv. rollen spelen of debatteren). Iedere leerling doet die opdrachten via hun eigen computer, waarbij men gebruik maakt van externe software zoals Skype om met elkaar te communiceren. De leerling kan hierbij verschillende taalvaardigheden oefenen zoals woordenschat en werkwoordstijden.

De ICT toepassing werd in 2011-2012 ontwikkeld, en in de loop der jaren steeds verder onderwijsinhoudelijk verbeterd. In 2013-2014 waren de meeste leeractiviteiten, leeromgevingen en gebruikersplatform ontwikkeld zodat leerkrachten hiermee aan de slag kunnen. Het materiaal is momenteel ontwikkeld in 6 talen: Zweeds, Pools, Engels, Iers, Catalaans en Nederlands. Aangezien het moeilijk en tijdrovend was om goede taken of opdrachten te bedenken, heeft men een database gemaakt waar de taken kunnen gedeeld en samen bewerkt kunnen worden. Dit maakt het ook eenvoudig om het materiaal dat gebruikt wordt voor een bepaalde taal, om te vormen naar een andere taal. Verschillende Nederlandse scholen fungeerden als pilootproject. Zowel de reacties van zowel leerlingen als leerkrachten, als onderzoeksresultaten waren alvast zeer lovend. Het is bewezen dat SpeakApps zorgt voor meer motivatie en betere kwaliteit van de spreekvaardigheid. Hiernaast hebben leerkrachten met SpeakApps een krachtige tool voor het bevorderen en beoordelen van mondelinge taaloefeningen.

SpeakApps werd bekroond met een tweede plaats op de 'Learning Impact Awards 2014', dat georganiseerd werd door de IMS Global Learning Consortium. Deze wereldwijde non-profit organisatie streeft ernaar om met gebruik van technologie het leren te verbeteren.

REFLECTIE

In de middelbare school leerde ik twee nieuwe talen, namelijk het Engels en het Frans. In klassen van ongeveer 25 leerlingen en op een lesuur van 50 minuten was er amper tijd en ruimte om elke leerling aan het woord te laten. Spreken is meestal ondergeschikt aan grammatica, schrijven, lezen en luisteren. Wanneer er dan iemand aan het woord was, was het wegens de vluchtige aard van de taal moeilijk voor de leerkracht om feedback te geven en hun spreekvaardigheid op te volgen. Dit had tot gevolg dat bepaalde leerlingen, zoals ik, nauwelijks hun spreekvaardigheid verbeterde. Integendeel. Aangezien ik niet graag talen deed, ‘verstopte’ ik me tijdens het lesgebeuren. Buiten wat presentaties, die ik van buiten leerde, heb ik in het middelbaar amper Frans of Engels moeten praten. In mijn middelbare tijd was ik daar zeer tevreden mee, terwijl ik mijn gebrek aan taalvaardigheid op dit ogenblik als een belemmering ervaar. Het stelt me dan ook gerust dat technologie als middel een bijdrage kan leveren om leerlingen en studenten hun spreek- en taalvaardigheid te verbeteren. Het Europees Leven Lang Leren-project, SpeakApps, wil beantwoorden aan de bovenstaande geschetste problemen. Ik zie in SpeakApps hoofdzakelijk volgende voordelen:
 • -          Het is een gratis, open source online platform
 • -          Het is een creatieve manier van e-learning
 • -          Het is een virtueel ‘klaslokaal’ voor leeractiviteiten
 • -          Het is interactieve en innovatieve manier om een taal te leren spreken (bv. tweedetaalleerders)
 • -          Het is laagdrempelig en gebruiksvriendelijk. Zo kunnen leerlingen bij het leren van de taal spreken over hun interesses (bv. sport en muziek). 
 • -          Het is een gemeenschappelijke ruimte om ideeën uit te wisselen en elkaar te inspireren
 • -     Het is talen onderwijs op afstand
We mogen er wel niet zomaar vanuit gaan dat SpeakApps dé oplossing biedt voor de spreekvaardigheid van leerlingen te verbeteren. SpeakApps is een technologische hulpmiddel die hierbij kan helpen. Doordat zowel leerlingen als leerkrachten in de pilootscholen zeer positief reageerden, moet dit project zeker de kans krijgen om verder te groeien. Wanneer scholen SpeakApps zullen implementeren, moeten ze in hun achterhoofd houden dat niet elke leerling thuis een computer heeft en hierbij ook een snelle internetverbinding.

Bronnen:


 • Debski, R. (2012). Adoption of the SpeakApps Tools by Ethnic Schools in Australia. Geraadpleegd op 30 maart 2015 via http://langblog.test.speakapps.org/webspeakapps/files/2013/02/ethnic_schools_australia_report.pdf 
 • SpeakApps (2014). Are you teaching a language? Join the SpeakApps community. Geraadpleegd op 27 maart 2015 via http://www.speakapps.eu/
 • Universitat Oberta de Catalonya (2014). UOC Tech Transfer. Geraadpleegd op 29 maart 2015 via http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/_resources/CA/documents/recerca/Fitxes_ENG_or.pdf 
 • Van Adrighem, I. (2014). Online spreken  met SpeakApps. Geraadpleegd op 27 maart 2015 via http://www.lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/viewFile/912/884. 
 • http://www.youtube.com  


2 opmerkingen:

 1. Dit lijkt me ook handig bijvoorbeeld voor scholen die met veel anderstalige leerlingen zitten. Die leerlingen durven vaak niet spreken, omdat hun taal niet optimaal is. Het zou mogelijk de drempel kunnen verlagen voor een aantal leerlingen en het biedt ook mogelijkheden om leerlingen tijdens huistaken hun mondelinge taalvaardigheid te laten oefenen. Heel interessant vind ik.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Kan inderdaad interessant zijn, zolang niet vergeten wordt dat een directe dialoog tussen iemand die een taal leert en een andere (moedertaal)-spreker niet uit het oog verloren wordt. Niks motiveert zoveel als tegenover een vriendelijk persoon te zitten en een taal te oefenen. Apps, zelfs Skype, is toch een beetje een telefoongesprek en dat is ten eerste al niet zo gemakkelijk, maar je mist ook allerlei non-verbale communicatie en die is ook heel belangrijk bij eender welke boodschap, toch?

  BeantwoordenVerwijderen