donderdag 5 maart 2015

De smartphone in de klas, leermiddel of speelmiddel.

Samenvatting:

Alsmaar meer leerlingen maken gebruik van een smartphone. Volgens Geert Callebaut (lector nieuwe media in de lerarenopleiding, Odisee Aalst) is het dan ook logisch dat leerlingen hun smartphone op een nuttige manier in de les zouden kunnen gebruiken. De 7 redenen die hiervoor aangehaald worden zijn:

1)    “De school heeft minder tablets nodig”
2)    “Je traint ICT-vaardigheden en mediawijsheid”
3)    “Een smartphone is een informatiebron”
4)    “Je weet onmiddellijk welke leerstof je leerlingen nog niet begrepen hebben“
 (leerstof verwerken in quiz)
5)    “Je verliest geen tijd met downloaden en hebt geen technische problemen”
6)    “Leerlingen storen de les minder” (differentiatie)
7)    “Een ideale gelegenheid om te werken aan nettiquette“

Reflectie:

Langs de ene kant ben ik het eens dat de smartphone een interessante informatiebron kan zijn in de les. In de meeste scholen is er een draadloos netwerk beschikbaar, waardoor het mogelijk is dat leerlingen met een smartphone hierop inloggen. Een voorwaarde is natuurlijk dat dit netwerk sterk genoeg is om de hele school te voorzien van internet. Aangezien niet iedereen een smartphone heeft moet je in de les ook rekening houden met de werkvormen die je wilt gebruiken. Je kan bijvoorbeeld groepjes maken van 2 tot 3 leerlingen die dan bepaalde zaken moeten opzoeken op het internet. Je kan de taken dan verdelen door 1 leerling iets te laten zoeken op het internet, terwijl een andere leerling deze informatie noteert en eventueel een andere leerling die deze informatie mondeling deelt met de andere klasgenoten. Sommige leerlingen hebben ook vroeger gedaan met het maken van oefeningen of hun test. Je zou deze personen dan een extra opdracht kunnen geven die ze moeten uploaden op Smartschool of iets laten opzoeken i.v.m. de les. In het artikel staat ook dat je de kennis van de leerlingen kan testen aan de hand van een quiz, zodat je weet of de leerlingen de leerstof begrepen hebben. Ik vind dit zeer interessant, maar hiervoor moet iedereen in de klas een smartphone of tablet hebben. Dus moet de school nog altijd investeren in tablets of smartphones die de leerlingen eventueel kunnen kopen, wat voor minder bedeelde gezinnen niet altijd mogelijk is.  
Langs de andere kant denk ik niet dat je ICT-vaardigheden en mediawijsheid kan trainen door middel van gebruik te maken van een smartphone. Ik vind het ook nog altijd makkelijker om vooraan in de klas gebruik te maken van media zoals YouTube in plaats van dat iedereen apart of in groep filmpjes en media moeten downloaden op hun smartphone of tablet. Wanneer je een opdracht geeft waarbij leerlingen hun smartphone mogen gebruiken weet je ook niet zeker of leerlingen ondertussen niet gewoon iets anders aan het opzoeken zijn dat niets met de les of de opdracht te maken heeft. Nog een nadeel is dat persoonlijke goederen zoals een gsm niet terugbetaald worden door de school indien er iets mee gebeurt. Volgens Geert Callebaut zouden smartphones al vanaf het 5de leerjaar kunnen gebruikt worden in de les, wat ik nogal vroeg vind. Ik zou leerlingen pas gebruik laten maken van hun smartphone vanaf het middelbaar.
Hieruit kan ik besluiten dat het handig kan zijn om de smartphone in de les te gebruiken voor het opzoeken van informatie bij het maken van een opdracht, zodat je niet altijd het computerlokaal in de school moet reserveren. Als de smartphone of tablet in de lessen enkel gebruikt worden om informatie op te zoeken zou de school hierin kunnen investeren, zodat leerkrachten dan per klas 4 smartphones of tablets kunnen reserveren voor hun les. Er zouden ook duidelijke afspraken moeten komen i.v.m. het gebruik van de smartphone in de les. Leerlingen zouden hun smartphone bijvoorbeeld op de bank moeten leggen zodat je kan zien dat ze niet op hun smartphone bezig zijn wanneer ze die niet nodig hebben. Wanneer er een test is kan iedereen die een gsm heeft deze vooraan in de klas leggen.

3 opmerkingen:

 1. Hey Evie,
  Bij vele van je argumenten kan ik me aansluiten maar ik had toch enkele opmerkingen. Bij deze laat ik ook al van tevoren weten dat ikzelf geen smartphone heb en dat dit mogelijks mijn bevindingen beïnvloedt. Corrigeer me dus maar als je vindt dat ik er naast zit :).
  - Je zegt dat je je werkvormen in de klas moet aanpassen door het gebruik van smartphones. Als voorbeeld geef je dan een groepswerk waarbij de ene iets opzoekt op de smartphone, de tweede het neerpent en eventueel de derde het aan de klas meedeelt. Het lijkt mij dat dit drie acties zijn die niet echt samen uitgevoerd worden maar na elkaar (zeker het opzoeken en spreken naar de klas toe). Dus het effect van een groepswerk waarbij je meerdere acties samen uitvoert (samen opzoeken, samen nadenken), valt wat weg met één smartphone. De oorzaak hiervan, lijkt mij, te wijten aan het kleine scherm van die smartphone. Moest het mogelijk zijn dat twee personen tegelijk konden lezen en opzoeken (bvb op tablet), dan zou dit wel gaan. Mij lijkt het werken met een smartphone eerder iets individualistisch, gezien de compactheid.
  - Je stelt dat je leerlingen die vroeger gedaan hebben met hun test nog een extra opdracht kan geven die ze dan uploaden naar smartschool. Ik kan je hierin volgen maar legt een smartphone niet heel veel beperkingen op in de vorm van de opdrachten die je kan geven? Of zie ik het verkeerd?
  - Verder kan ik me wel vinden in je argumenten. Het lijkt me inderdaad moeilijk om een balans te vinden tussen: smartphones gekocht door de school of smartphones gebruiken van de leerlingen. Daarom denk ik wel dat smartphones als ICT op zich niet te intensief moeten gebruikt worden voor educatieve doeleinden. Ik neig dan eerder naar grotere schermen (tablets, laptops,...). Het lijkt me ook dat je de leerling niet kan verplichten om iets op te zoeken op zijn/haar eigen smartphone. Velen zullen daar natuurlijk geen probleem mee hebben maar als de leerling veel filmpjes moet downloaden, internetpagina's moet openen en zijn smartphone wordt geïnfecteerd met een virus, wie is dan in fout? Ik ben maar even aan het doordenken...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hey Merlijn,

   Met drie samenwerken is inderdaad wat veel bij een opdracht waarbij je iets moet opzoeken op een smartphone, waardoor ik de taken zou verdelen. Ik vind wel dat je vrij makkelijk met twee personen tegelijk iets kan lezen op een smartphone, wanneer deze groot genoeg is (heb zelf een Samsung Galaxy S5). Aangezien bij de meeste groepswerken er altijd iemand is die noteert, zou de derde persoon kunnen noteren wat de andere twee vinden op de smartphone. Het is wel nog altijd de bedoeling dat de leerlingen samen brainstormen over de opdracht. Per vraag in de opdracht zouden de leerlingen eens van taak kunnen wisselen, zodat iedereen effectief iets kan opzoeken. Aangezien ik zelf nog geen les geef heb ik dit nog niet kunnen uitproberen, maar ik zou dit later zeker eens willen toepassen in mijn les.

   Er bestaan heel wat applicaties die er soms standaard opstaan of die je kan installeren op je smartphone, waarmee je een soort word-document kan maken dat compatibel is met de software op een computer. Dit maakt het mogelijk om een document aan te maken op je smartphone en dit op smartschool te uploaden of door te sturen via mail als bijlage.

   Persoonlijk zou ik ook niet te veel gebruik maken van de smartphone, tenzij je natuurlijk een opdracht wilt geven waarbij de leerlingen iets moet opzoeken en het computerlokaal bezet is. Aangezien er inderdaad een kans bestaat dat je smartphone geïnfecteerd kan geraken met een virus door bijvoorbeeld een applicatie te downloaden vind ik het ook beter als de school hierin zou investeren, want buiten de aankoop van een vijftal smartphones voor een klas van 20 leerlingen is er verder geen meerkost.

   Verwijderen
 2. Ik denk dat de opmars van de smart phone in het onderwijs niet tegen te houden is. Net als met alle uitvindingen gaat het er uiteindelijk om hoe je er mee om gaat.
  Begin deze maand publiceerde de Nederlandse Omroepstichting (NOS) de resultaten van een onderzoek onder 137 middelbare scholen over het gebruik van smart phones. Alhoewel niet onverdeeld positief, gebruiken 85 procent van deze scholen de smart phone bij onderwijs. De scholen die de smart phone actief betrekken bij het onderwijs leggen daarbij ook duidelijke regels vast over hoe en op welk moment deze gebruikt mag worden.
  Interessant ook dat het Vossius Gymnasium in Amsterdam haar leerlingen trainingen in mindfulness aanbiedt om hen te leren omgaan met informatiestress.
  Zoals Sofie Hannaert ook aangeeft in haar blog ‘Eerst je doelstelling, dan techniek’ ligt de sleutel in een doordachte integratie van digitaal leermateriaal.

  Blog Sofie Hannaert:
  http://onderwijs-technologie.blogspot.fr/2015/03/eerst-je-doelstelling-dan-techniek.html

  Zie de resultaten van het NOS-onderzoek op : http://nos.nl/artikel/2028797-scholen-omarmen-smartphone-tegen-wil-en-dank.html

  BeantwoordenVerwijderen