woensdag 11 maart 2015

Virtual Reality een nuttig hulpmiddel in de les Biologie?


In de huidige tijd is het gebruik van computers en ICT niet meer weg te denken in het onderwijs, maar de ontwikkeling van ICT toepassingen heeft sinds begin jaren 2000 een zeer exponentiële groei gekend waardoor de leraar steeds meer achterstand heeft op de nieuwste trends.

Een van zulke technologische ontwikkelingen uit begin jaren 2000 is Virtual Reality en zal dienen als onderwerp voor deze blog. Deze toepassing kan gebruikt worden om het begrijpen van abstracte zaken door leerlingen te versterken, stimuleren en motiveren. Daarnaast kan een VR toepassing in de lessen wetenschappen als zeer nuttig alternatief dienen voor moeilijke en ongepaste experimenten.

De mogelijke voordelen van VR voor leerlingen zijn dus:

 1. Interactiviteit.
 2. Engagement.
 3. Op afstand leren.
 4. Hogere Immersie mogelijkheid

Reeds in 2003 werd het gebruik en het nut van Virtual Reality in de les Biologie onderzocht door de Koreaanse onderzoeksgroep van Shim et al., dit onderzoek maakte echter wel gebruik van de technologie die toen aanwezig en goedkoop was namelijk 'Desktop' VR (toen werd dit veel gebruikt in games). Desondanks namen deze wetenschappers waar dat een 'Desktop' VR omegving een positieve reactie opwekte bij de deelnemende leerlingen en hetgeen resulteerde in een actievere particpatie bij de leerlingen. Hierdoor werd er meer interesse opgewekt en werd ook het begrijpen van enkele wetenschappelijke abstracte concepten versterkt.

Shim et al. concludeerden dat er 4 zeer goede voordelen zijn voor het gebruik van VR in de biologie les, namelijk:

 1. Stimulatie van meerdere sensoren, hetgeen een positieve invloed heeft op motivatie en interesse.
 2. Interactie tussen de leerling, andere leerlingen en de computer.
 3. Deze virtuele omgeving laat de leerling toe om experimenten veilig en meerdere malen uit te voeren.
 4. VR omgevingen geven de leerling ook de mogelijkheid om thuis zelf te experimenteren.

Virtual reality toepassingen en omgevingen hebben sinds 2003 een verdere ontwikkeling ondergaan ,zijn ook de prijzen van 3D materiaal gedaald en toch wordt er in de huidige biologie klas bitter weinig gebruik gemaakt van VR omgevingen. Hierdoor worden de opgesomde voordelen van Shim niet bewerkstelligd en worden mogelijke interesse boosts voor het vak biologie dode letter.

Waarom gebruiken leerkrachten biologie geen VR tijdens hun lessen? Mogelijke redenen zijn:

 • Leerkracht kent de mogelijke VR toepassingen niet.
 • Leerkracht wil deze VR niet gebruiken.
 • De school heeft de “mogelijkheden” niet voor VR materiaal.
 • Leerplannen Biologie die weinig ruimte laten voor VR, een leerkracht wetenschappen moet zijn doelstellingen halen en extra-murale activiteiten nemen vaak een groot deel uit zijn lesuren.
 • .


Wil VR een veel gebruikte toepassing worden in de lessen Biologie moet er een zekere “mind shift” opgewekt worden bij de leerkrachten Biologie, waarbij vooral het nut in daglicht moet worden gesteld. Zo kan een VR toepassingen ook huiswerk of test gebruikt waardoor de leerling bepaalde leerstof thuis kan verwerken en dat extra-murale activiteiten kunnen worden gecompenseerd.
 
Referentie:
Shim K-C, Park J-S, Kim H-S, Kim J-H, Park Y-C and Ryu H-I (2003). Application of virtual reality technology in biology education. Journal of Biological Education, 37: 71-74.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eft&AN=507822983&site=ehost-live

1 opmerking:

 1. Ik denk dat we erg voorzichtig moeten zijn met het integreren van Virtual Reality in het onderwijs (les biologie). Ik ben ervan overtuigd dat mensen vaak enthousiast zijn over gadgets ipv te denken aan het leerproces en de leeromgeving. Zoals je aangaf is er een belangrijke mind-shift nodig, hierbij mag zeker het leerproces niet over het hoofd gezien worden.

  Een belangrijk voordeel volgens mij is het feit dat de leerlingen/studenten erg enthousiast zijn via VR. En hierdoor in de toekomst zelf dingen gaan creëren en zo in zekere mate creatief en zelfstandig omgaan met hun opgedane kennis.

  Vorig jaar in oktober werd er een experiment gedaan in een Tsjechische school waarbij ze VR geïntegreerd hebben in de biologieles. Reacties van leerlingen en leerkrachten waren erg positief (1).

  Een nadeel dat je nog niet vermeldde is de kostprijs. Ik denk dat dit ook een belangrijke rede is waarom er niet voor VR gekozen zou kunnen worden.
  Meer onderzoek is nodig om VR optimaal te integreren in de klas.


  Referenties
  1. James P. (2014) 'This is the beginning of VR education, and it will only get better.' Opgehaald op 13 april 2015. http://www.roadtovr.com/world-of-comenius-virtual-reality-education-biology-lesson-leap-motion-oculus-rift-dk2/

  BeantwoordenVerwijderen