donderdag 26 maart 2015

'Er is te weinig ambitie in het Vlaams onderwijs'

‘Er is te weinig ambitie in het Vlaams Onderwijs’

Het onderwijs van de toekomst zal volgens het artikel in De Standaard geheel anders zijn en technologie moet daarvoor zorgen.

Dit artikel maakte melding van een boeiende methode die wordt gebruikt in Groot – Brittannië.
De Britten blijken erg vergevorderd te zijn op school. Op de Britse scholen kiezen ze ervoor om kinderen te leren programmeren. Dit doen leerkrachten met behulp van het programma ‘TouchDevelop’. Door middel van het programma maken leerlingen van elf tot dertien jaar hun eigen educatieve apps. De apps worden nadien ter beschikking gesteld voor medeleerlingen of kunnen zelfs worden aangekocht, indien de ontwikkelaar van de app geld wenst te vragen voor zijn creatie.

‘TouchDevelop’

In een volgende stap ben ik zelf de site omtrent TouchDevelop gaan verkennen. De apps die worden gemaakt met behulp van TouchDevelop werken op je smartphone, tablet of laptop. De besturingssystemen waarop de apps werken zijn: IOS, Android, Window, Mac of Linux.
Zowel leerkrachten als leerlingen kunnen aan de slag met TouchDevelop. Leerkrachten kunnen apps maken om leerlingen iets bij te leren en leerlingen kunnen begeleid zelfstandig werken en inhoudelijke informatie vanuit de les verwerken in een app. Je moet niets installeren om met TouchDevelop aan de slag te gaan. Je surft naar de site, maakt een login aan en van A tot Z word je bijgestaan om iets educatief te ontwikkelen.
TouchDevelop werd ontwikkeld door Microsoft Research. Microsoft Research is eigenlijk de studiedienst van Microsoft.  

Argumentatie

Persoonlijk ben ik erg blij dat ik kennis heb kunnen maken met de nieuwe technologie die in de klas in Groot – Brittanië wordt gebruikt. Zelf heb ik weinig kennis over het maken van websites of de alomtegenwoordige apps, maar via TouchDevelop wordt dit al een stukje makkelijker. Van A tot Z word je bijgestaan in het ontwikkelen van apps.

Het grote voordeel is dat je ervoor kan kiezen om de apps die je maakt te delen met andere mensen. De apps kunnen worden gedeeld via de site van TouchDevelop, waardoor andere mensen ook aan de slag kunnen met jouw app. Apps kunnen ook in de winkel – van TouchDevelop - worden aangeboden tegen betaling. Dit is voor mij persoonlijk dan weer een nadeel. De ontwikkelaar van de app kiest hiervoor echter zelf. Het is geen verplichting die via de site wordt opgelegd.
De onderzoeksdienst van Microsoft heeft deze mogelijkheid om individueel apps te maken zelf ontwikkeld. Voorlopig wordt er op de site geen melding gemaakt van enige betaling, misschien kan dit wijzigen na het verstrijken van één jaar en moeten we vervolgens betalen om gebruik te kunnen maken van interactieve apps in de klas.

Het is erg boeiend om te weten dat je als leerkracht zelf aan de slag kan met het ontwikkelen van apps, maar dat je de leerlingen ook de kans kan geven om zelfstandig aan de slag te gaan.
TouchDevelop is dus een soort van Free Software. De software kan ook worden gebruikt via Linux, dewelke eveneens een gratis software is. De software is voorlopig  toegankelijk voor heel wat mensen, hopelijk kan dit nog een tijdje zo blijven.

Leerlingen leren op een andere didactische manier werken met inhoudelijke informatie en daarnaast worden ook ICT competenties nagestreefd. Zowel voor leerlingen als leerkrachten.

De software is raadpleegbaar in het Engels en Nederlands.

Het vraagt nog enige verkenning om nog meer op de hoogte te zijn van de voor – en nadelen van deze tool. Hopelijk heb ik daar in de toekomst een beter zicht op.

Referenties

De standaard (2015) ‘Er is te weinig ambitie in het Vlaams onderwijs’ http://www.standaard.be/cnt/dmf20140316_01026770, 16/03/2015.

TouchDevelop (2015) ‘Create your own apps’ https://www.touchdevelop.com/, 16/03/2015. 

4 opmerkingen:

 1. Het lijkt me inderdaad een goed idee om jongeren al snel in contact te brengen met technologie (ontwikkelen apps). Ik vraag me echter wel af in hoeverre het haalbaar is voor elke leerkracht om dit toe te passen. Niet elke leerkracht bezit de vaardigheden om zijn/haar leerlingen hier goed bij te begeleiden. Zijn er in Groot-Brittannië cursussen om leerkrachten te helpen bij het toepassen? Staan andere Europese landen hier al verder in? Als we dit naar een Vlaamse context zouden brengen: hoe kunnen we het concept verbeteren?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik had al eerder gehoord van een initiatief van Microsoft om het publiek zelf apps te laten ontwikkelen. Dit is het dus. Het ziet er inderdaad heel erg interessant uit. Ik denk dat ik het zelf toch ook eens ga bekijken…

  Ik vermoed dat het zeker nog wel gratis zal blijven. De reden dat Microsoft met zulk initiatief komt is omdat ze hun marktaandeel in WindowsPhone willen doen toenemen in concurrentie met de iPhones en de Android toestellen. Veel Apps zijn enkel beschikbaar via de Apple Store of Google Play, maar nog niet in de Windows Store. Microsoft hoopt hier op deze manier verandering in te brengen, door de mensen de mogelijkheid te geven om zelf hun favoriete apps te ontwikkelen voor Windows Phone. Het verdient toch ook wel eens in de positieve verf gezet te worden, dat de apps die men hiermee ontwikkelt ook op de andere platformen kunnen draaien.

  Het is in elke geval een mooi initiatief om dit project ook voor onderwijsdoeleinden te gebruiken.

  Om nog op de laatste vragen van Johanna te antwoorden: Het concept is goed zoals het is, denk ik. Er zouden gewoon meer initiatieven moeten tot stand komen om hiermee apps te gaan ontwikkelen in een onderwijs- of andere context.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beste Lisa,

  Bedankt voor dit artikel, dat naar een internationale studiedag van Microsoft in Barcelona refereert.

  De titel heeft onmiddellijk mijn aandacht aangetrokken omwille van zijn negatieve houding ten opzichte van de overheid. Als ik zo’n titel in de pers lees, weet ik dat ik waarschijnlijk het naam van een bedrijf in het artikel zal terugvinden (voor alle duidelijkheid heb ik in de pers als eindredactrice gewerkt).

  Eerst en vooral ben ik voorstander van het gebruik van technologieën in de klas ; scholen moeten volgens mij hun steen bijdragen om de digitale kloof te verkleinen. Niettemin ben ik het niet eens met wat in het artikel staat, en dit om verschillende redenen.

  Ten eerste vind ik het niet normaal dat Microsoft ambtenaren, leerkrachten en journalisten zoveel beïnvloedt tijdens studiedagen die het financiert. Laat ons duidelijk zijn : journalisten en heel waarschijnlijk leerkrachten betalen nooit hun vliegticket en hotelkosten om zulke events bij te wonen. Het gaat om loutere lobbying-strategieën, zoals ik het schreef in mijn eigen persoonlijke reflectie (zie 1 april, ‘De school van de toekomst : gouden zaken voor multinationals ?’). Jimmys reactie gaat ook in deze richting: het is geen altruïsme.

  Ten tweede ben ik het niet eens met de manier waarop de journalist de info overbrengt. Sommige fragmenten van zijn artikel lijken op een copy-paste van een bedrijfsperscommuniqué. Hier ontbreekt een kritische reflectie rond de ‘didactische voorstellen’ van Microsoft en zijn voorstanders: ‘het onderwijs zal radicaal veranderen. Het wordt veel meer individueel, en het zal niet meer aan de klas en het lesmoment gebonden zijn. In die transformatie zal technologie, en met name ICT (ter rappel: information and communication technology) een cruciale rol spelen’, aldus het artikel. Blijkbaar moet er geen rekening gehouden worden met menselijke en sociale factoren in ons beroep. Sociale vaardigheden aan de hand van constructiviste aanpaken worden bij voorbeeld genegeerd, terwijl scholen een belangrijke rol moeten blijven spelen in het socialiseren. Technologieën verdienen zeker hun plaats in onze scholen, maar dit kan alleen gepaard gaan met alle aspecten van het onderwijs en het belangrijkste blijft volgens mij de relatie tussen mensen. Wie de oplossing voor het onderwijs beweert te hebben, moet zijn standpunt kunnen confronteren met andere opinies en dit missen wij precies in dit artikel.

  Ten derde vrees ik zoals jij dat deze momenteel gratis software en programmas maar een middel zijn om klanten te verbinden. Deze kritische analyse missen wij opnieuw in het artikel. Last but not least vind ik het ook jammer dat er een oppervlakkige vergelijking tussen Groot-Brittannië en Vlaanderen wordt gemaakt. Het idee om te leren programmeren in Britse scholen zal misschien goed zijn, maar we moeten ook niet vergeten dat het Britste onderwijs gekenmerkt wordt door een nog sterkere segregatie dan in Vlaanderen. Bovendien twijfel ik eraan dat alle Britse scholen in staat zijn deze innovatie te implementeren.

  Met vriendelijke groeten,

  Caroline Staquet

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Beste allen

  Bedankt voor jullie feedback.
  Ik heb het artikel slechts gebruikt als middel om 'TouchDevelop' te introduceren. Via het artikel van De standaard ontdekte ik deze tool van Microsoft. Het doel was dus niet om het artikel te gebruiken als een technologische meerwaarde.

  Verder denk ik dat net zoals Jimmy aanhaalt, dat het een positief gegeven is dat de apps van TouchDevelop en TouchDevelop zelf op heel wat verschillende platformen kunnen draaien.

  Hopelijk hebben jullie TouchDevelop zelf eens kunnen verkennen.

  Vriendelijke groeten

  Lisa Trogh

  BeantwoordenVerwijderen