zondag 22 maart 2015

TAO: de tool voor e-assessment in het onderwijs

Bij het zoeken van een onderwerp voor mijn blog las ik een artikel over de onderwijsminister van Luxemburg die twee spin-offs van het public research centre Henri Tudor bezoekt.  Een van deze 2 spin-offs is de 'Open visited Assessment Technologies SA (OAT) . Deze spin-off is gesticht in 2013 om evaluatietechnieken via de 'computer based tool CAT' op de markt te brengen en verder te ontwikkelen. De tool CAT wordt nu reeds gebruikt in meer dan 65 landen en dient hoofdzakelijk om de PISA (Programme for International Student Assessment) and PIACC (Programme for theInternational Assessment of Adult Competencies) te realiseren. Het bedrijf bereidt zich nu ook voor om versie 3 van CAT op de markt te brengen. De nieuwe TAO versie 3.0 werd in preview voorgesteld aan de minister van onderwijs tijdens zijn bezoek.

Het is deze TAO waarover ik het verder wil hebben in deze blog.

Wat is e-assessment?
Alvorens dieper in te gaan op een tool voor e-assessment, is het belangrijk te weten wat e-assessment of digitale toetsen is. "Digitale toetsen zijn toetsen die afgenomen worden via een computer. Digitale toetsen maken het mogelijk toetsen op de computer op te stellen, af te nemen en te analyseren" (PXL,2010)

Voordelen
 • Tijdsbesparend
 • Met een digitale toets heeft men meer controle over de manier waarop de test wordt afgelegd.
 • Het is mogelijk ervoor te zorgen dat een student enkel toegang heeft tot de betreffende digitale toets (of andere programma’s naar keuze). Op deze manier kan fraude (door bijvoorbeeld MSN messenger of internetbronnen te raadplegen) worden beperkt.
 • Niet iedereen moet de test tegelijkertijd afleggen.

Nadelen
 • De aanmaak en aanpassingen van de databank met toetsen kost veel tijd.
 • ICT vaardigheden van de leerkracht of leerlingen kunnen een probleem vormen
 • Bij gebruik van multimedia tijdens de test moet de computer dit ondersteunen.
 • Het identificatieprobleem: is het wel de student zelf die de test aan het maken is.
Wat is TAO en wat kan je er mee doen?
TAO is een open source assessment platform voor het onderwijs en de publieke sector.  TAO is een van de meest gevorderde QTI tools die op de markt zijn.

Voordelen
 • Het is een open source initiatief dus je er zijn geen licentie kosten aan verbonden.
 • Het is standards-based: je hebt volledige controle over hoe jouw testinhoud geschreven en afgeleverd wordt.
 • Je kan het aanpassen aan jou persoonlijke behoeftes.
 • Meer engagement opwekken bij leerlingen
 • Leerkrachten kunnen meer tijd spenderen aan lesgeven en minder met verbeteren.

Enkele features van TAO:
 • Maken van testen of examens (veel heel simpel tot zeer geavanceerd)
 • Samenstellen van lineaire en vertakte toetsen
 • Mogelijkheid tot preview van de toets die je hebt gemaakt.
 • Registratie van diegene die de test afneemt en mogelijkheid om te controleren wie er toegang heeft tot deze toets
 • Online afleveren van testen
 • Rapporteren van resultaten

Op onderstaande link vinden jullie is een zeer goed filmpje met uitleg over TAO:
http://www.taotesting.com/get-tao/why-tao/

Reflectie:
Ik ben een student lichamelijke opvoeding en voor dit vak zijn de mogelijkheden op het gebied van online testing eerder beperkt. Je kan niet testen of iemand een handstand of een lay-up kan door hierover een online toets te maken voor de leerlingen. Maar als leerkracht LO in wording ga ik ook lessen biologie en andere wetenschapsvakken kunnen geven, en in deze context lijkt mij dit een zeer interessante tool. Ik ga het volgend jaar dus zeker eens gebruiken in mijn lessen voor een tussentijdse toets af te nemen.

Online testing sluit volgens mij zeer goed aan bij de leefwereld van de jongeren. We leven in een wereld waar technologie een steeds centralere plaats innemen. Dus lijkt het mij voor de jongeren ook een boeiende en eens een andere manier om toetsen af te leggen in de klas.  Leerlingen hoeven ook geen test te missen als ze door omstandigheden niet op school kunnen zijn. Zij kunnen de toets online en thuis afleggen en zo moeten er niet altijd aparte toetsmomenten worden afgesproken.

Ook zie ik zeker een groot voordeel voor de leerkrachten. Er wordt altijd geklaagd over het vele papierwerk en administratieve rompslomp die naast het lesgeven veel tijd inneemt. TAO en andere tools voor e-assessment bieden volgens mij hier een antwoord op. Akkoord, voordat je hiermee kan starten kruipt er veel tijd in, maar eens up and running, plukken leerkrachten naar mijn mening hier zeker de vruchten van.

Ook in het hoger onderwijs heeft de tool zeker zijn voordelen. Bijvoorbeeld voor topsporters die lange tijd in het buitenland zijn en niet kunnen deelnemen aan examens of tussentijdse evaluaties, kunnen op deze manier hier wel aan deelnemen. Ook voor mensen die op Erasmus gaan, geldt dit principe.

Er is een enorm aanbod van tools voor e-assessment maar 99% hiervan zijn tegen betaling en indien ze wel gratis zijn, zijn er heel veel beperkingen op de gebruiksmogelijkheden. Daarom ben ik wel een voorstander van TAO. TAO is een open source initiatief dus men kan het niet alleen gebruiken maar ook aanpassen naar persoonlijke behoeftes.  Je zit dus niet vast aan een bepaalde set van functies maar je kan er zelf bij uitvinden of andere functies implementeren.

Ik heb TAO zelf nog niet gebruikt maar het lijkt me mits wat inwerken haalbaar tool en bovendien eenvoudig om mee te werken. Je kan op hun website ook op een aantal tijdstippen live demo's meevolgen om meer vertrouwd te raken met het systeem en te zien hoe het werkt.

Ik ben dus alvast helemaal gewonnen voor TAO en het met de computer afnemen van toetsen.

Bronvermelding

Open Assessment Technologies S.A (2015); OAT, home of TAO; geraadpleegd op 21/03/2015; http://www.taotesting.com/

PXL (2010), ICT in het onderwijs, geraadpleegd op datum 21/03/2015, http://icto.pxl.be/reproduceren_digitale_toetsen

Perrotta C (2013).Innovation in Technology-Enhanced Assessment in the UK and the US: Future scenarios and critical considerations; Technology, Pedagogy and Education (2013).

Tudor (2014). Two spin-offs from public research that have the wind in their sails; Tudor, public research centre Henri Tudor, 3 oktober 2014.


Thelwall M., 2000, Computer-based assessment: a versatile educational tool, computers and education 34 (2000), 37-49.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten