woensdag 25 maart 2015

Augmented Reality (AR) in medical education?

Samenvatting artikel "Augmented reality in medical education?"


Het betreffende artikel stelt de relatief “nieuwe” technologische praktijk ‘Augmented Reality’ (AR) voor, en meer specifiek als een oplossing voor het geneeskundig onderwijs. Het leren en oefenen van medische vaardigheden is voornamelijk een praktische aangelegenheid. De studenten geneeskunde zouden als het ware hun kennis moeten kunnen beoefenen op de werkvloer (ziekenhuizen, …). Dit is echter niet altijd mogelijk, mede door hoog oplopende kosten, veiligheid, niet voldoende stageplaatsen, en noem maar op. Het is met andere woorden niet mogelijk om voor elke student geneeskunde de praktische oefenmogelijkheid te verschaffen die nodig is om ze op te leiden tot de beste geneeskundigen. Augmented Reality zou, als onderwijstechnologie, een oplossing kunnen bieden voor dit probleem. Zoals het artikel beschrijft, is “Augmented Reality een onderwijstechnologie dat virtuele inhoud aan de reële, fysieke wereld toevoegt”, waarbij het dus met andere woorden iets toevoegt aan de fysieke realiteit (Kamphuis, C., et al.). Voor het geneeskundig onderwijs zou dat het volgende kunnen betekenen: de studenten zouden bijvoorbeeld niet fysiek in een chirurgiekamer aanwezig moeten zijn om de ervaring te beleven. De leerervaring kan door Augmented Reality levensecht, maar toch virtueel worden bevoorraad. Het is met andere woorden een soort combinatie van de realiteit en virtualiteit, dewelke visueel, auditief, en sensitief kan zijn (Kamphuis, C., et al.). Om gebruik te maken van de Augmented Reality technologie, moet er een bepaald soort scherm aanwezig zijn, dat de realiteit kan weergeven en de software voor Augmented Reality. Dit kunnen verschillende soorten schermen zijn: een smartphone, een tablet, of een Head Mounted Display (HDM), zoals bijvoorbeeld Google Glasses. Het gebruik van een HDM is in deze context sterker aangeraden, zodat de student het scherm blijft zien en dus niet afgeleid wordt. Een voorbeeld van het gebruik van Augmented Reality zijn de welbekende QR – codes. De software kan hierbij bijvoorbeeld bepaalde objecten herkennen en geeft dan de bijpassende informatie visueel weer. Toegepast op het geneeskundig onderwijs, kan Augmented reality bijvoorbeeld gebruikt worden om levensechte menselijke dissecties te vervangen. AR biedt de mogelijkheid om met een TV – scherm, een camera en een Kinect, de anatomie van het lichaam van de gebruiker weer te geven, zonder een levensecht kadaver te moeten gebruiken. Dit is maar één voorbeeld van hoe AR gebruikt kan worden in het medisch onderwijs.


Reflectie


Voor het lezen van het artikel had ik maar een vaag idee over wat Augmented Reality was. Ik had het wel eens uitgeprobeerd met een app van IKEA, waarbij je een foto van je kamer kan nemen en er dan virtuele IKEA meubels in kan zetten, om zo te zien of de meubels wel echt in je kamer zouden passen, een keer dat je ze gekocht hebt. Ik vond het idee wel leuk, maar had geen idee van op welke schaal de Augmented Reality technologie kon toegepast worden. In het begin was ik eerder sceptisch over het gebruik hiervan: waar is de grens nog tussen realiteit en virtualiteit? Na het lezen van het artikel heb ik echter het echte nut van dit soort technologie beter kunnen appreciëren. Hieronder een lijstje van enkele vooraanstaande voor – en nadelen van het gebruik van Augmented Reality voor het geneeskundig onderwijs.

Voordelen

  • Het is een stuk goedkoper dan het levensechte alternatief: echte kadavers gebruiken, uren van dokters voor studentenbegeleiding, …

  • Alle studenten kunnen ervaring opdoen, ook al zijn er niet genoeg stageplaatsen voor iedereen

  • Bij Augmented Reality leerprocessen is er niet altijd nood aan een begeleider of een expert: dit kost minder, en kost ook minder tijd voor de experts zelf

  • Er kan onmiddellijke feedback worden gegeven aan de studenten, gezien het proces “real – time” is

  • Er kan meer variëteit in het leerproces gestoken wordenNadelen

  • Het gebruik van Augmented Reality leerprocessen zou qua kwaliteit van de leerervaring niet evenaren aan levensechte praktijklessen.  De studenten zouden misschien niet even voorbereid zijn op de levensechte praktijk, als ze daar nog niet van geproefd hebben

  • Het ontbreekt aan levensecht contact met de patiënten, wat ook iets is dat beoefend moet worden door dokters

  • Er is nog geen empirisch bewijs dat de Augmented Reality leerprocessen in het kader van geneeskundig onderwijs effectief zijn.

  • ...

Besluit


Persoonlijk ben ik een voorstander van het gebruik van Augmented Reality leerprocessen binnen het kader van geneeskundig onderwijs. Er is de laatste maanden in België heel wat heisa rond de stageplaatsen voor de studenten geneeskunde, gezien er beslist werd om de opleiding te verkorten. Het gebruik van Augmented Reality als (tijdelijke) vervanging van stages voor de studenten die hierin tekortkomen, zou zeer efficiënt kunnen zijn. Ik vind het belangrijk dat de dokters van de toekomst zoveel mogelijk praktische ervaring opdoen tijdens hun academische loopbaan als mogelijk is. Elke student geneeskunde heeft het recht om evenveel ervaring op te doen als een andere student. Augmented Reality zou de oplossing kunnen zijn.


Gebruikte bronnen


Barsom, E., Christoph, N., Kamphuis, C., & Schijven, M. (2014). Augmented reality in medical education? Perspectives on medical education, 3(4), pp. 300 -311.

Callebaut, G. (19.09.2013). Augmented reality in de praktijk. [22.03.2015, Edublogs: http://www.edublogs.be/2013/09/19/augmented-reality-in-de-praktijk].

Conradi, R. (27.05.2014). Favoriete educatieve apps: Augmented reality (AR). [24.03.2015, Onderwijsvanmorgen: http://www.onderwijsvanmorgen.nl/Favoriete-educatieve-apps-Augmented-Reality/].


Geen opmerkingen:

Een reactie posten